การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริษัทที่มีอยู่ในประเทศไทย

อัพเกรดบริษัทของคุณเป็นบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เหตุผลที่คุณควรอัพเกรดบริษัทของคุณเป็นบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

หากบริษัทของคุณมีรายได้รวมเกินกว่า 1.8 ล้านบาท บริษัทของคุณจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น ๆ

หน่วยงานราชการ เช่น กรมแรงงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานอื่น ๆ ในรัฐบาล

เพื่อจ้างงานชาวต่างชาติ

ในกรณีที่คุณต้องการจ้างงานชาวต่างชาติในบริษัทของคุณจะต้องลงทะเบียนตามกฎหมาย

เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากคุณต้องการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในชื่อบริษัท คุณจำเป็นต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เพื่อทำธุรกิจกับบริษัทบางแห่ง

โดยทั่วไปบริษัทขนาดใหญ่จะมีข้อบังคับที่กำหนดให้ต้องทําธุรกรรมกับบริษัทที่ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

สัญญาเช่าระหว่างบริษัทของคุณและเจ้าของที่ดิน

หนังสือรับรองทะเบียนบ้านจากเจ้าของที่ดิน

ทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน

แผนที่โดยรวมของสำนักงานของคุณ

หลักฐานภาพถ่ายสำนักงานและอาคารสำนักงานของคุณ

หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน

หนังสือรับรองบริษัทของผู้ให้เช่า หากทรัพย์สินนั้นเป็นของนิติบุคคลแทนที่จะเป็นบุคคลธรรมดา

ค่าบริการของเรา

10,000 บาท

หากบริษัทของคุณจดทะเบียน ในพื้นที่ กรุงเทพฯ

18,000 บาท

หากบริษัทของคุณจดทะเบียน นอกพื้นที่ กรุงเทพฯ

จะทำอย่างไรหากคุณไม่มีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด?

เป็นเรื่องปกติที่ธุรกิจต่าง ๆ ไม่สามารถให้ข้อมูลข้างต้นได้ทั้งหมด จึงไม่สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรได้ วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการใช้สำนักงานเสมือนที่ได้รับอนุมัติภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นที่อยู่จดทะเบียนบริษัทของคุณ และใช้ที่อยู่ดังกล่าวเพื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากร

ที่ UnionSPACE, เรามี ทางเลือกที่ครบครัน ไว้สำหรับคุณแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

สํานักงานเสมือนที่ได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม + เปลี่ยนที่อยู่ธุรกิจ + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในราคาเพียง

70,000 บาท

พร้อมจดเบียนให้บริษัทของคุณแล้วหรือยัง?

ติดต่อเราหากคุณสนใจหรือมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับบริษัทของคุณ

image

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้!


หากคุณมีคำถามใด ๆ เพียงแค่ติดต่อเรา ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีจะช่วยเหลือคุณ

แชทกับเรา
...หรือโทรหาเราเลย!

เราเปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

f
Accelerator Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Government & Associations

Pic Pic Pic Pic Pic Pic
International Hub

Pic Pic Pic Pic Pic
Corporate Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
บริการเสริมอื่นๆ ที่เราอยากแนะนำคุณ