image

การจดจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย & สำนักงานเสมือน

รวดเร็ว ง่าย มืออาชีพ

ในฐานะธุรกิจชั้นนำในกรุงเทพฯเป้าหมายของเราคือ การทำให้ลูกค้าของเราทำธุรกิจในประเทศไทยได้ง่ายที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุด. เรากำหนดราคาที่เหมาะสม มีกระบวนการที่เรียบง่ายและคำแนะนำที่ตรงไปตรงมา ติดต่อเราหากคุณต้องการตั้ง บริษัท ของคุณวันนี้ .

เราทำอะไร

เราช่วยคนในพื้นที่และชาวต่างชาติในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย เรารับทราบความต้องการของคุณ และแนะนำโครงสร้างองค์กรที่ดีที่สุดเพื่อใช้ประโยชน์และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อดีและ ข้อเสียของเอนทิตีต่างๆที่มีอยู่.

เชื่อถือได้ โปร่งใส. ซื่อสัตย์


การจดทะเบียน บริษัท ในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

การจัดตั้ง บริษัท

   
ค้นหาชื่อบริษัท และ จองชื่อบริษัท
ร่างหนังสือบริคณห์สนธิ (MOA)
ส่ง MOA ไปยังกระทรวงพาณิชย์
รวบรวมหนังสือรับรองบริษัท ที่ได้รับการรับรองหนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้นและ ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท.
จดทะเบียนบริษัท กับสำนักงานสรรพากร
รวบรวมบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
ตราประทับบริษัท
รับแปลเอกสารจดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการขนส่งการแจ้งเตือนและการส่งจดหมาย
บัญชีธนาคารของ บริษัท

Inclusive of Gov't Fees & other Out-of-pocket expenses.

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

27,500 บาท

2,000,000 บาท

33,500 บาท

Rates may be subject to VAT.

Submit your company incorporation query now

จดทะเบียน บริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำนักงานเสมือน

   
ค้นหาชื่อบริษัท และ จองชื่อบริษัท
ร่างหนังสือบริคณห์สนธิ (MOA)
ส่ง MOA ไปยังกระทรวงพาณิชย์
รวบรวมหนังสือรับรอง บริษัท ที่ได้รับการรับรองใบรับรอง
จดทะเบียนบริษัท กับสำนักงานสรรพากร
รวบรวมบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
สำนักงานเสมือน, ที่เก็บจดหมายและพัสดุ และ ส่งต่อจดหมาย เป็นเวลา 1 ปี
Flexi Desk, ป้ายบริษัท และสัญญาเช่า
หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่อยู่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากเจ้าของที่ดิน
จดทะเบียน บริษัท รับภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรเรียกเก็บใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มt
การเก็บใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตราประทับบริษัท
รับแปลเอกสารจดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการขนส่งการแจ้งเตือนและการส่งจดหมาย
บัญชีธนาคารของ บริษัท

Inclusive of Gov't Fees & other Out-of-pocket expenses.

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท

59,500 บาท

2,000,000 บาท

63,500 บาท

Rates may be subject to VAT.

Submit your company incorporation query now

*It's by-law that you're required to have a fixed office for VAT registration. VAT officer conduct random check and it's important that your company has a permanent office.

Notes: Virtual Office, FlexiDesk & Signage Renewal at only THB25,000/year for the following year.


Nominee Shareholder Service

If you require a Thai National to represent you as your nominee shareholder, please read below.

What is a Nominee Shareholder

A nominee shareholder is a Thai National nominated by you to represent yourself. This person will hold your shares for you. The most common reason to use a nominee shareholder is to comply with gov't requirements and for this case is mainly to enable a foreigner to set up a Thai Limited Company whereby majority of the Company shares must be held by a Thai. By using a Nominee Shareholder, you'll maintain full control of your company although your shares are held by this nominee. Through agreement and other legal instruments, the nominee does not have any control or rights over your company.

Why is it better to 'hire' a Nominee Shareholder than using a friend, girlfriend or wife as your nominee?

One of the most common disputes we see is when the nominated person refuses to hand over your shares or interfere with your business because there is no legal protection in place initially and as we know, Thai Laws require the majority of the shares in a Thai Limited Company to be held by a Thai person and this can cause a major issue when dispute happens between you and the nominated person especially if they are a friend, family members, wife, or employees.

The Fee
For Nominee (Thai) Shareholder

18,000 บาท /year

Submit your company incorporation query now

โบนัส

50 x USPassport Work Pass มูลค่า 6,750 บาท
แพ็กเกจห้องประชุม 10 ชั่วโมงมูลค่า (5,500 บาท)
ปรึกษาฟรี 45 นาทีกับนักบัญชีและที่ปรึกษาด้านภาษี
ส่วนลด 10% เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟของเรา
เข้าถึงชุมชนของเราเพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณ
 

บริการเพิ่มเติม

บริการด้านการบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล
10,000 บาท/เดือน
โอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
8,000 บาท
Work Permit Document Preparation & Application
20,000 บาท
Non-Immigrant "B" Visa Document Preparation & Application
From 30,000 บาท
เปลี่ยนกรรมการ
10,000 บาท
Change director
10,000 บาท
 

เราดำเนินการจดจัดตั้ง โดย 95% ของการจดทะเบียนบริษัท ที่เราดำเนินการมักจะเป็นบริษัทไทย ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ (51% ขึ้นไป) เป็นของคนไทย แต่หากคุณกำลังมองหาการจัดตั้ง บริษัท ที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นใหญ่โปรดติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาส่วนตัว

Submit your company incorporation query now

Download Company Incorporation Brochure


พื้นฐานของ บริษัทในประเทศไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคลที่พบมากที่สุดในประเทศไทยคือบริษัทจำกัดซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับบริษัทจำกัด (LLC) ในสหรัฐอเมริกา บริษัทจำกัดในประเทศไทยจะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสามคนและบริหารโดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน บริษัท เอประเทศไทย จำกัด ยังหมายความว่า 51% หุ้นของ บริษัท จะต้องถือโดยคนไทยและหุ้นที่เหลือสามารถถือได้โดยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ทั้งๆ ที่มีข้อบังคับนี้ เป็นเรื่องปกติที่ชาวต่างชาติจะใช้เพื่อนคนไทยหรือผู้อาสาที่เป็นมืออาชีพเพื่อถือหุ้นในนามของพวกเขาและผ่านโครงสร้างที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบ (ซึ่งเราจะช่วยคุณ) ชาวต่างชาติยังสามารถควบคุมดอกเบี้ยใน บริษัท และบัญชีธนาคารได้.

บริษัทจำกัดของไทยเป็น บริษัท เดี่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายไทยและสิ่งนี้ช่วยป้องกันคุณจากความรับผิดไม่ บริษัทจำกัดแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในประเทศไทยมีเพียงกรรมการเท่านั้นที่มีอำนาจลงนามในนามของ บริษัท และผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องรับผิดตามเปอร์เซ็นต์ของหุ้นเท่านั้น.

หากคุณต้องการจัดตั้งบริษัทจำกัดที่ชาวต่างชาติถือหุ้นส่วนใหญ่คุณมี 3 ทางเลือกและเราสามารถช่วยคุณได้.

1. ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
2. การส่งเสริมการลงทุน (BOI)
3. การลงทะเบียนผ่านสนธิสัญญาไมตรี (สำหรับพลเมืองสหรัฐฯเท่านั้น)

เงินลงทุน

จริงๆแล้วไม่มีเงินทุนขั้นต่ำในการจัดตั้ง บริษัท ในประเทศไทย แต่เราขอแนะนำอย่างน้อยสองล้านบาทเนื่องจากเป็นเงินทุนขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทของคุณสามารถจ้างชาวต่างชาติและขอใบอนุญาตทำงานได้ ต้องบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินจำนวนนี้ในธนาคารของคุณก่อนจึงจะสามารถจดทะเบียนบริษัทของคุณได้ จำนวนเงินทุนขั้นต่ำที่ชำระแล้วคือ 25% ซึ่งสามารถใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ หากคุณกำลังจัดตั้ง บริษัท เพื่อถือครองทรัพย์สินเท่านั้นคุณจะต้องมีเงินทุนหนึ่งล้านบาทเท่านั้น.


คำแนะนำทีละขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทจำกัดในประเทศไทย

การตั้งบริษัท ในประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1

ตัดสินใจตั้งชื่อ บริษัท ของคุณและระบุทางเลือกอื่นอีก 2 ทาง.

ทีมจดทะเบียนบริษัท UnionSPACE จะทำการค้นหาชื่อ บริษัท ให้คุณที่ฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยและหากได้รับการอนุมัติเราจะสงวนชื่อ บริษัท ของคุณไว้ให้คุณ.

ขั้นตอนที่ 2

การร่างการลงนามและการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ (MOA)

ทีมจดทะเบียน บริษัท UnionSPACE จะจัดเตรียมร่าง MOA ตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและดำเนินการโดยคุณ ในขณะนี้คุณสามารถขอแก้ไขได้ถ้ามี เอกสารนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายที่จะส่งไปยังกระทรวงพาณิชย์และควรระบุชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทั้งหมดที่อยู่ธุรกิจของ บริษัท อย่างชัดเจน (ที่นี่ไม่อนุญาตให้ใช้ตู้ป ณ . และที่อยู่อาศัย) ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วและ กิจกรรมทางธุรกิจหลัก.

เมื่อได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยตอนนี้ธุรกิจของคุณได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยและคุณจะได้รับหนังสือรับรอง บริษัท หนังสือรับรองรายชื่อผู้ถือหุ้นและข้อบังคับ บริษัท.

ขั้นตอนที่ 3

การจดทะเบียนภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ บริษัท ไทย จำกัด ของคุณ

หาก บริษัท ของคุณคาดว่าจะมีรายได้ 1 ปีต่ำกว่า 1,800,000 บาทไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่คุณยังต้องส่งสำเนาเอกสารการจดทะเบียน บริษัท ทั้งหมดของคุณไปยังสำนักงานบรรจุกลางของกรมสรรพากรเพื่อออกภาษี บริษัท ของคุณ บัตรประชาชน.

หากคุณต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / ขอรับใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่มคุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินที่จดทะเบียนธุรกิจของคุณหาก บริษัท ของคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินทันที หรือคุณสามารถใช้ที่อยู่ UnionSPACE ได้โดยมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย.

ขั้นตอนที่ 4

เปิดบัญชีธนาคารของ บริษัท ของคุณกับธนาคารไทยที่มีชื่อเสียง

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจ จดจัดตั้งบริษัท เราจะจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับคุณและส่งจดหมายรับรองกับธนาคารพันธมิตรของเรากรรมการบริษัทและผู้ลงนามทั้งหมดจะต้องแสดงตัวต่อหน้าผู้จัดการธนาคารก่อนที่บัญชีธนาคารของคุณจะได้รับการอนุมัติและเปิด หากผู้ลงนามในบัญชีธนาคารคนใดคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติธนาคารบางแห่งอาจกำหนดให้ผู้ลงนามต้องมีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องก่อนที่จะอนุมัติบัญชีธนาคาร.

ในระยะสั้นด้วยบริการจดจัดตั้ง เราสามารถช่วยคุณรวมธุรกิจของคุณในประเทศไทยได้แม้ว่าคุณจะก้าวเข้ามาในประเทศไทยหรือสำนักงานของเราก็ตาม รอบการจัดตั้ง บริษัท ในประเทศไทยตามปกติคือ 2 สัปดาห์.

เรื่องจริง Uncensored

แบ่งปันโดยแขกของเราจากทั่วทุกมุมโลก

 • image

  "It was a breeze dealing with UnionSPACE Company Incorporation team. They really took away all the complex procedure with regards to starting a business in Thailand and made it simple for me and my family."

  Arun

 • image

  "Thank you so much for your fast and transparent advise on company setup in Thailand. Good english speaking team too."

  Emily

 • image

  "On time, on the spot! You guys are my hero. Company Incorporation Made Easy! Thats Real!!!"

  Gary & Matthew

 • image

  "I like the way you guys always think for your customer. Thanks for making company setup so easy for us. Really love the way you guys manage the process and kept me updated through out the company registration, vat registration process."

  Julie

มีคำถาม?

บอกเราว่าคุณเป็นใครแล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด.


Accelerator Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Government & Associations

Pic Pic Pic Pic Pic Pic
International Hub

Pic Pic Pic Pic Pic
Corporate Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Other Business Services that we offer