image

บริการจดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์

จดทะเบียนธุรกิจของคุณในประเทศฟิลิปปินส์กับเรา UnionSPACE เราให้บริการลูกค้ามาแล้วมากกว่า 10,000 ราย ทั้งในฟิลิปปินส์และต่างประเทศ ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการแบบไหนเราพร้อมดูแลคุณ!

จดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์

แพ็กเกจพิเศษสำหรับจัดตั้งบริษัทต่างชาติ

ในราคาเพียง

125,000 บาท

มีโครงสร้างบริษัทที่แตกต่างกัน 3 แบบที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ:


บริษัทในประเทศและต่างประเทศ | สำนักงานตัวแทน | สำนักงานสาขา

คุณจะได้รับอะไรบ้าง?

บริการและเอกสารที่คุณจะได้รับ
 • หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • ใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (LGU)
 • ใบอนุญาตกรมสรรพากร (BIR)
 • ที่อยู่สถานประกอบการ
 • สำนักงานเสมือน
 • เอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคารของบริษัท
ก.ล.ต.

เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • ข้อบังคับของการจดทะเบียน
 • ทวิกฎหมาย
 • ใบรับรองเหรัญญิก
บริการสำนักงานเสมือน
 • สำนักงานเสมือน 12 เดือน
 • เลือกใช้บริการจากศูนย์ใดก็ได้ในเขตธุรกิจใหญ่
 • บริการจัดการและรับจดหมายของคุณ
 • จัดเตรียมสัญญาเช่าสำหรับการลงทะเบียนกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและกรมสรรพากร

สิ่งที่คุณจะต้องเตรียม:

สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ (หากคุณกำลังจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือสำนักงานตัวแทน)

สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นและกรรมการทั้งหมด

กรอกแบบฟอร์มการจดทะเบียนบริษัทให้ครบถ้วน

เพลิดเพลินไปกับบริการจดจัดตั้งบริษัทของเราในฟิลิปปินส์ได้ง่าย ๆ

ทำไมต้องเลือกเราในการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของคุณที่ฟิลิปปินส์?

บริการครบวงจร
ใช้เวลาลงเบียนไม่นาน ขั้นตอนรวดเร็ว
เชื่อถือได้
โปรงใส ตรวจสอบได้
ราคาไม่แพง
ให้คำปรึกษาฟรี
รวมบริการที่อยู่บริษัทบนพื้นที่ทำเลทอง
เสียงจากลูกค้าของเรา

จากหลากหลายบริษัทที่ให้ความไว้วางใจเราในการช่วยพวกเขาขยายธุรกิจในต่างประเทศ

What They Say

Finna Derosa

ขอบคุณ UnionSPACE และทีมที่ช่วยเราในการจดจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ ทีมของพวกคุณยังอายุน้อยแต่มากไปด้วยประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก

What They Say

Andy

พวกคุณทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารในฟิลิปปินส์เป็นเรื่องง่ายมาก ๆ ขอคุณพวกคุณจริง ๆ !!

What They Say

Paul Lim

ให้บริการดีเยี่ยม! พวกคุณให้ความช่วยเหลือผมตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นกระบวนการได้แบบไร้ที่ติ ทั้งทีมช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ขอบคุณมากและขอให้พวกคุณตั้งใจทำงานแบบนี้ต่อไป !!!

ส่วนหนึ่งของบริษัทที่เราให้บริการ

คำถามที่พบบ่อย

 • ข้อดีของการทำธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์?

  แรงงานและทักษะ — แรงงานฟิลิปปินส์มีทักษะและค่าแรงไม่สูง

  ทำเลที่ตั้ง — ทำเลของฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ใจกลางเอเชีย เชื่อมต่อกับเมืองหลวงหลัก 4 แห่งในภูมิภาค มีประชากรชาวอาเซียนกว่าล้านคน

  เขตพิเศษทางเศรษฐกิจ — รัฐบาลส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคิดอัตราภาษีแค่ 5% เท่านั้น

  เปิดกว้างด้านการลงทุน — เป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการลงทุน อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของบริษัทได้ 100%

  โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ — โครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร ระบบคมนาคมและขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

  เปิดประตูการค้าสู่ภูมิภาคอาเซียน — เข้าถึงตลาดอาเซียนได้ง่าย และมีโอกาสทางการค้ามากมาย

 • การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในฟิลิปปินส์มีกี่ประเภท?

  ประเภทของการจัดตั้งบริษัทในฟิลิปปินส์ มี 5 ประเภท ดังนี้

  1. กิจการที่เป็นเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) — คือ กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการ และรับผิดชอบการดำเนินกิจการทั้งหมด จะต้องยื่นขอชื่อกิจการและจดทะเบียนที่กรมการค้าและอุตสาหกรรม (DTI)

  2. ห้างหุ้นส่วน (Partnerships) — คือ กิจการที่มีการร่วมทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด (ซึ่งต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 1 คน) สำหรับกิจการประเภทนี้ต้องมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 3,000 เปโซขึ้นไป

  3. บริษัทจำกัด (Corporations) — คือ นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 5-15 คน ซึ่งจ ากัดความรับผิดชอบตามส่วนของทุน โดยจะต้องยื่นจดทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5,000 เปโซ ทั้งนี้ การถือหุ้น (40:60) หากบริษัทที่มีคนสัญชาติฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของ 60% และเป็นของต่างชาติ 40% จะถือว่าเป็นบริษัทฟิลิปปินส์ แต่ถ้าต่างชาติเป็นเจ้าของมากกว่า 40%จะถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติในฟิลิปปินส์

  4. สำนักงานสาขา (Branch Office) — หมายถึง กิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ แล้วเข้ามาดำเนินธุรกิจในฟิลิปปินส์ ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ กิจการประเภทนี้ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยกเว้นกิจการที่มีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงหรือจ้างแรงงานมากกว่า 50 คน ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำลดลงเหลือ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และไม่กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสำหรับกิจการที่ผลิตเพื่อส่งออกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  5. สำนักงานตัวแทน (Representative Office) — หมายถึง กิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ แล้วเข้ามาตั้งสำนักงานตัวแทนในฟิลิปปินส์ เพื่อทำหน้าที่บางอย่างแทนบริษัทแม่/สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ เช่น ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นสื่อกลางในการติดต่อ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นต้น โดยมิได้มีรายได้ในฟิลิปปินส์สำหรับกิจการประเภทนี้ต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 • ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทและเป็นเจ้าของธุรกิจในฟิลิปปินส์ 100% ได้หรือไม่?

  ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการลงทุน อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของบริษัทได้ 100%

 • ประเทศฟิลิปปินส์มีการคิดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างไรบ้าง?

  อัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศฟิลิปปินส์คํานวณจากฐานภาษีตํางกันตามประเภทนิติบุคคล ดังนี้

  ▪ นิติบุคคลในประเทศ (Domestic Corporation) หมายถึงกิจการ ที่จดทะเบียนตามกฎหมายของ ฟิลิปปินส์คำนวณภาษีเงินได้จากฐานเงินได้สุทธิ (Net Income) ที่เกิดขึ้นจากทั่วโลก

  ▪ นิติบุคคลต่างประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ในฟิลิปปินส์ (Resident Foreign Corporation) หมายถึง กิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศภายใต้กฎหมายของต่างประเทศและเข้ามาดำเนินกิจการใน ฟิลิปปินส์ (เช่น สาขาของสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ) คำนวณภาษีจากฐานเงินได้สุทธิ (Net Income) ที่เกิดขึ้นเฉพาะในฟิลิปปินส์

  ▪ นิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในฟิลิปปินส์ (Non-resident Foreign Corporation) หมายถึงกิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศภายใต้กฎหมายของต่างประเทศและมิได้เข้ามาดำเนิน กิจการในฟิลิปปินส์ คำนวณภาษีจากฐานรายได้รวม (Gross Income) ที่เกิดขึ้นเฉพาะในฟิลิปปินส์ เช่น เงินปันผล ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย ค่าบริการต่างๆ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • การจดทะเบียนบริษัทต่างชาติในฟิลิปปินส์ จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  ในการจดทะเบียนบริษัทต่างชาติในฟิลิปปินส์ ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้:

   (1) แบบฟอร์ม F-103 (สํานักงานสาขา) หรือแบบฟอร์ม F104 (สํานักงานผู้แทน)

   (2) หลักฐานการชำระเงินในประเทศ

   (3) บันทักการตกลงของกรรมการจัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศฟิลิปปินส์ (เอกสารตัวจริง)

   (4) หลักฐานทางการเงิน ซึ่งต้องรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ในประเทศต้นกําเนิด

   (5) หนังสือสําคัญการจดทะเบียน

   (6) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้มีถิ่นพำนักในฟิลิปปินส์ (Resident Agent Acceptance of Appointment)

   (7) หนังสือรับรองสถานะการเงินของบริษัทแม่ (สํานักงานผู้แทน )

ไม่เจอคำตอบที่ต้องการใช่ไหม?...

ไม่เป็นไรเลย! ทิ้งคำถามของคุณไว้ เรายินดีช่วยเหลือ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้!


หากคุณมีคำถามใด ๆ เพียงแค่ติดต่อเรา ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีจะช่วยเหลือคุณ

แชทกับเรา
...หรือโทรหาเราเลย!

เราเปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

f
Accelerator Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Government & Associations

Pic Pic Pic Pic Pic Pic
International Hub

Pic Pic Pic Pic Pic
Corporate Partners

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
บริการเสริมอื่นๆ ที่เราอยากแนะนำคุณ