5 ข้อกำหนดที่สำคัญในการจัดตั้งบริษัทจำกัดในประเทศไทย

1- ผู้ถือหุ้น

ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน – จะเป็นคนไทยหรือ

ต่างด้าวก็ได้ ตามกฎหมายในปัจจุบัน หากคุณต้องการเปิดบริษัทจำกัดคุณต้องมีผู้ถือหุ้น 3 คนขึ้นไป ดังนั้นหากคุณไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนกับคุณได้ คือมีตัวคุณคนเดียวคุณก็ต้องทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา แต่หากคุณสามารถหาผู้ร่วมลงทุนได้ 1 คน รวมตัวคุณเป็น 2 คน คุณสามารถจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยทั่วไป 51% ของ

หุ้นต้องเป็นของคนไทย   ที่ ยูเนี่ยนสเปซ ทีมงานสามารถช่วยคุณกำหนดสิ่งที่จำเป็นของบริษัทและ บัญชีธนาคารแม้ว่าคุณ (ชาวต่างชาติ) จะมีจำนวนหุ้นที่ต่ำในบริษัทก็ตาม

2- กรรมการ

บริษัทต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย 1 คนใน เอกสารในนามบริษัท แต่สามารถมีได้มากกว่าหนึ่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไขการลงนามอาจต้องใช้มากกว่า หนึ่งลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ได้ แต่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบางอย่าง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้องการกรรมการชาวไทย กรรมการต่างประเทศลงนามในนาม ของบริษัทจะต้องมีใบอนุญาตทำงานและวีซ่าที่ถูกต้อง

3- ทุนขั้นต่ำ

บริษัทจำเป็นต้องจดทะเบียนทุนเมื่อมีการจัดตั้งขึ้น จำนวนเงินส่วนกลางของบริษัทจำกัด คือ 1 ล้านบาท และ 1ล้านบาทนี้ สามารถเพิ่มจำนวนเงินได้ในภายหลังหากจำเป็น คุณไม่จำเป็นต้อง โอนทุนชำระแล้วทั้งหมดเข้าบริษัท บัญชีธนาคาร. คุณต้องฝากอย่างน้อย 25% ของการลงทะเบียน ทุนชำระแล้ว. เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะขอใบอนุญาตทำงาน (ชาวต่างชาติ) ของคุณได้ บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วขั้นต่ำ 2 ล้านบาท ชำระเต็มจำนวนสำหรับใบอนุญาตทำงาน 1 ใบ

4- วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

คุณต้องระบุธุรกิจหลักของคุณ (วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ) เมื่อคุณ กำลังจัดตั้งบริษัทของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องระบุให้กว้าง มากที่สุด เนื่องจากอาจส่งผลต่อการคำนวณภาษีของคุณในภายหลัง สำหรับ

ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานเป็น coworking space และ cafe และคุณ ไม่ได้ระบุว่าคุณกำลังเปิดร้านกาแฟ กรมสรรพากร (Tax สำนักงาน) อาจไม่อนุญาตให้คุณอ้างสิทธิ์การมีร้านกาแฟอยู่ และมีผลในเรื่องของภาษี

5- สำนักงานจดทะเบียน

บริษัทจะต้องมีที่อยู่เชิงพาณิชย์ (ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย)  UnionSPACE มีแผนและบริการสำนักงานเสมือน สำนักงานที่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อบริษัทว่าจ้าง Thai สัญชาติ (ข้อกำหนดสำหรับการสนับสนุนใบอนุญาตทำงาน), สำนักงานทางกายภาพจะต้องลงทะเบียนเพื่ ประกันสังคม สำนักงานจะถูกตรวจสอบ! กิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างที่ต้องมีใบอนุญาต ต้องการสำนักงานจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติม อะไรก็ตามที่ท่านต้องการ เจ้าของที่ดินต้องยินยอมให้ลงนาม สำเนาเอกสารการเป็นเจ้าของหากบริษัทของคุณต้องจดทะเบียน

Union space เป็นบริษัทที่คุณสามารถไว้วางใจได้กับความต้องการในการก่อตั้งบริษัทของคุณในอัตราตลาดที่แข่งขันได้มากที่สุด ทีมงานของเราเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในสาขาของแต่ละคน ตั้งแต่การบัญชี กฎหมายองค์กร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร เราให้บริการธุรกิจมากกว่า 500 แห่งตั้งแต่ต้นปี 2561  UnionSPACE จึงเป็นบริษัทที่คุณวางใจได้อย่างแน่นอน